Triedy učiteľa Ing. Daniel Siváček

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.eE 1963/1964 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E 1964/1965 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE1 1965/1966 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E1 1966/1967 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.M1 1967/1968 Meracia a automatizačná technika
IV.M 1968/1969 Meracia a riadiaca technika
IV.M2 1969/1970 Meracia a automatizačná technika
IV.M2 1971/1972 Meracia a automatizačná technika
IV.M 1972/1973 Meracia a automatizačná technika