Absolventi v šk. roku 1965/1966, trieda V.eE1

spať na výber triedy
1. Jóža František
2. Latečka Ivan
3. Pelhö Zoltán
4. Malinovská Viera
5. Drímaj Ladislav
6. Boďo Ľudovít
7. Marle Juraj
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním