Ročníky v šk. roku 1972/1973

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Miron Zavacký Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Jakubec Augustín Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.DS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkdS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.M Ing. Daniel Siváček Meracia a automatizačná technika
IV.O Viera Brimichová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
III.AkdO Ing. Milan Jurík Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia