Absolventi v šk. roku 1972/1973, trieda III.AkdS

spať na výber triedy
1. Baner Ernest
2. David Jozef
3. Ďuriš Stanislav
4. Kišš Stanislav
5. Kuruc Miroslav
6. Marchalín Jaroslav
7. Masár Vladimír
8. Mužík Pavel
9. Slivka Jozef
10. Szabo Dušan
11. Šalgovič Ľubomír
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním