Triedy učiteľa Viera Brimichová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E2 1968/1969 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkdS 1969/1970 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O 1972/1973 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O1 1976/1977 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia