Ročníky v šk. roku 1976/1977

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Oldrich Durdinec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Angela Kuminiaková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S3 Júlia Flimelová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.Akds Ing. Ján Šebík Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS1 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS2 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Viera Brimichová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Ing. Viera Mensátorová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Augustín Jakubec Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia