Triedy učiteľa Júlia Flimelová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
V.dE 1961/1962 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.S3 1976/1977 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky