Ročníky v šk. roku 1961/1962

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E1 Ing. Jozef Cigán Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E2 Ing. Milan Hanajík Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.dE Júlia Flimelová Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.T Ing. Pavel Poliak Konštrukcia a prevádzka strojov a zariadení
V.eO Štefan Jurík Oznamovacia elektrotechnika
II.Ab Bohumír Klekseň Divadelná, osvetľovacia a zvuková technika