Triedy učiteľa Ing. Milan Hanajík

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E2 1961/1962 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.E2 1962/1963 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.vE 1963/1964 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE 1964/1965 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.S 1964/1965 Elektrické stroje a prístroje
IV.S2 1966/1967 Stavba elektrických strojov a prístrojov