Absolventi v šk. roku 1964/1965, trieda V.eE

spať na výber triedy
1. Belovič František
2. Bartonek Vladimír
3. Durec Martin
4. Hrušecký Vladimír
5. Jurča Ján
6. Klimeš František
7. Kuš Ján
8. Méheš František
9. Ondrovič Milan
10. Rajecký Jozef
11. Mišík Jozef
12. Daubnerová Anežka
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním