Ročníky v šk. roku 1964/1965

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E Ing. Daniel Siváček Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.vE Ing. Augustín Jakubec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
III.AkvE Ing. Milan Jurík Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
V.eE Ing. Milan Hanajík Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
III.AkdE Ing. Augustín Jakubec Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
IV.S Ing. Milan Hanajík Elektrické stroje a prístroje
II.Ab Ing. Eva Tomišková Meracia a riadiaca technika
IV.O Ing. František Tököly Oznamovacia elektrotechnika
V.vO Ing. Milan Šujanský Oznamovacia elektrotechnika
III.AkdO Ing. Ferdinand Suchoň Oznamovacia elektrotechnika
V.eO Ing. Eva Tomišková Oznamovacia elektrotechnika