Absolventi v šk. roku 1964/1965, trieda IV.S

spať na výber triedy
1. Adamko Jozef
2. Bachner Igor
3. Beneš Ján
4. Berský Stanislav
5. Brunclík Zdenek
6. Čavojský Rudolf
7. Čička Ján
8. Čičmanec Ján
9. Čierny Vladimír
10. Danielis Ladislav
11. Dzamba Štefan
12. Gerek Ján
13. Heško Karol
14. Ivančík Ladislav
15. Košťál Milan
16. Kotian Jaroslav
17. Kováč Samuel
18. Kubica Tibor
19. Kuľa Štefan
20. Majerník Štefan
21. Maladi Viliam
22. Markovič Marian
23. Marušínec Jozef
24. Murančan Ladislav
25. Nemec Miroslav
26. Pleško Stanislav
27. Pleva Ľubomil
28. Polláková Viera
29. Popálená Jana
30. Rajdl Dušan
31. Roháčik Ján
32. Sitár Miloš
33. Spišiak Ivan
34. Valent Ivan
35. Vančík Vladimír
36. Varga Dezider
37. Weiss Peter
38. Wittmannová Zuzana
39. Zúbrik Ján
40. Opálený Peter
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním