Absolventi v šk. roku 1964/1965, trieda III.AkdE

spať na výber triedy
1. Bublíková Júlia
2. Bučičová Ružena
3. Drobný Vojtech
4. Felgr Zdenek
5. Javorský Jozef
6. Kilimajer Michal
7. Matejíček Ladislav
8. Novák Alexej
9. Piovarcsy Pavol
10. Ruman Ján
11. Synak Juraj
12. Škrovan Ondrej
13. Vaníčková Anna
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním