Absolventi v šk. roku 1964/1965, trieda III.AkdO

spať na výber triedy
1. Bajcsyová Mária
2. Bartosiewicz Dominik
3. Benca Adolf
4. Bednár Milan
5. Bielik Gabriel
6. Brieda Ján
7. Čík Paulín
8. Človiečik Metod
9. Dudáčová Nataša
10. Hamvaš Ladislav
11. Holec Ján
12. Gajdošová Anna
13. Kokeš Milan
14. Kotuláková Margita
15. Koza Anton
16. Krčková Eva
17. Krištufek Jozef
18. Lacko Štefan
19. Magdolenová Zuzana
20. Petruš Jakub
21. Purdek Jozef
22. Quittner Pavol
23. Sihotský Ladislav
24. Strýček Anton
25. Tibenský Ľudovít
26. Turza Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním