Triedy učiteľa Ing. Milan Jurík

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O2 1962/1963 Oznamovacia elektrotechnika
IV.O2 1963/1964 Oznamovacia elektrotechnika
III.AkvE 1964/1965 Výroba, rozvod a použitie elektrickej energie
II.Ab 1965/1966 Oznamovacia elektrotechnika
III.AkdO 1972/1973 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia