Absolventi v šk. roku 1962/1963, trieda IV.O2

spať na výber triedy
1. Bedeč Ján
2. Belianský Milan
3. Bôbik Miroslav
4. Bzdušková Jarmila
5. Čejka Karol
6. Dieška Peter
7. Funka Jozef
8. Gavora Dušan
9. Hanák Vladimír
10. Hinca Marian
11. Irman František
12. Janíček Tomáš
13. Klásek Luboš
14. Kollár Peter
15. Kosková Alexandra
16. Kováč Gustáv
17. Kubis Bohumil
18. Kukura Peter
19. Kundrák Marian
20. Labaj Ján
21. Macková Eva
22. Medzihradský Mikuláš
23. Mladonický Pavel
24. Németh Rudolf
25. Okoš Július
26. Palman Pavol
27. Pálesch Manfréd
28. Routil Otto
29. Sillay František
30. Sršeň Fedor
31. Šimkovič Ján
32. Šteranka Daniel
33. Tibenský Juraj
34. Trabalka Miloslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním