Absolventi v šk. roku 1963/1964, trieda IV.O2

spať na výber triedy
1. Belánsky Milan
2. Bjel Emil
3. Brody Ján
4. Dolejší Ladislav
5. Eliášová Dagmar
6. Forró Anton
7. Gajdoš Bohumil
8. Gerber Štefan
9. Gono Milan
10. Horský Ivor
11. Jamrich Pavol
12. Kanich Vladimír
13. Karas Jozef
14. Karovič Jaroslav
15. Korpová Marta
16. Maláč Miroslav
17. Markúsek Karol
18. Mosor Ján
19. Môcik Bernard
20. Nejedlík Ferdinand
21. Ondrejková Magdaléna
22. Palčák Dušan
23. Pastucha Ján
24. Paška Michal
25. Poláčik Ľubomír
26. Poliak Peter
27. Sloboda Ivan
28. Stempel Ondrej
29. Straka Pavol
30. Surovčík Eugen
31. Šály Igor
32. Toman Marián
33. Trenčanský Jaroslav
34. Vaněk Miroslav
35. Zubák Ľubomír
36. Zuzula Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním