Absolventi v šk. roku 1964/1965, trieda III.AkvE

spať na výber triedy
1. Bartanovics Ladislav
2. Bartko Juraj
3. Cimermannová Oľga
4. Havetta Ľudovít
5. Horváth Alexander
6. Chrúst František
7. Klčo Karol
8. Kniznerová Terézia
9. Kováčik Emil
10. Löffler Ernest
11. Nádaždy Dr. Cyril
12. Petrík Otto
13. Šrámek Tibor
14. Tarabová Eva
15. Vajda Jozef
16. Vanc Alexander
17. Vaško Adolf
18. Židek Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním