Absolventi v šk. roku 1965/1966, trieda II.Ab

spať na výber triedy
1. Balog Tibor
2. Bauko Ján
3. Čapík Vladimír
4. Čevela Jozef
5. Dorociak Ľubomír
6. Eliáš Alexander
7. Gjabel Jaroslav
8. Kotrík Pavol
9. Kováč Štefan
10. Kválová Mária
11. Langoš Igor
12. Mačugová Anna
13. Majorský Ivan
14. Matoš Ladislav
15. Mračník Dominik
16. Ozorák Michal
17. Rakučák Štefan
18. Smolinský Vladimír
19. Szabová Klára
20. Srajer Michal
21. Thiel Rudolf
22. Zatloukal Jiří
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním