Absolventi v šk. roku 1972/1973, trieda III.AkdO

spať na výber triedy
1. Augustín Dominik
2. Augustín Pavol
3. Babušík Drahomír
4. Berecz Ladislav
5. Grenčík Ľubomír
6. Jakubec Imrich
7. Jurányi František
8. Lamačková Sylvia
9. Laštůvka Alojz
10. Nemec Viliam
11. Starovský Rudolf
12. Šupka Marián
13. Vašík František
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním