Absolventi v šk. roku 1964/1965, trieda IV.E

spať na výber triedy
1. Benke Ladislav
2. Bordáč Karol
3. Bošmanský Vlastimil
4. Brunovský František
5. Cagarda Pavol
6. Čaniga Jaroslav
7. Daniš Dušan
8. Dermek Peter
9. Ďurík František
10. Fedorco Stanislav
11. Herda Marian
12. Hortuláni Ľubomír
13. Hrdlička Jaromír
14. Jakubík Miroslav
15. Jankovič Jozef
16. Jasenáková Mária
17. Jánošík Vladimír
18. Kardoš Dušan
19. Keketi Milan
20. Martikovič Ladislav
21. Máder Štefan
22. Medek Viktor
23. Mihalovič Ján
24. Mravec Štefan
25. Novotný Emil
26. Ostrčil Miroslav
27. Pavlovič Anton
28. Riccini Peter
29. Šarmír Pavol
30. Števko Jozef
31. Štuk Ródert
32. Trnka Dušan
33. Varga Ervín
34. Vlach Zdeno
35. Mlynár Peter
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním