Absolventi v šk. roku 1964/1965, trieda II.Ab

spať na výber triedy
1. Bagamery Ladislav
2. Bereš Vladimír
3. Brigán Dezider
4. Brogyányi András
5. Deák Ján
6. Feilerová Edita
7. Hanulová Zuzana
8. Horváth Štefan
9. Jakab Ľubomír
10. Kadlečík Viliam
11. Kratochvíľa Jozef
12. Laurov Augustín
13. Magula Jozef
14. Martinovič Ladislav
15. Matějka Ján
16. Meszároš Štefan
17. Nerad Ľubomír
18. Odnoga Anton
19. Oslanec František
20. Ravaszová Daniela
21. Szelermy Tibor
22. Šišková Marta
23. Weisser Marián
24. Zacharov Štefan
25. Zeman Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním