Triedy učiteľa Ing. Milan Šujanský

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
II.AkO 1960/1961 Oznamovacia elektrotechnika
II.AkdO 1960/1961 Oznamovacia elektrotechnika
III.AkeO 1963/1964 Oznamovacia elektrotechnika
V.vO 1964/1965 Oznamovacia elektrotechnika
V.vO 1965/1966 Oznamovacia elektrotechnika
IV.M2 1967/1968 Meracia a automatizačná technika
III.AkdS 1977/1978 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dO 1977/1978 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO 1979/1980 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO 1981/1982 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dS2 1982/1983 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O2 1982/1983 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.S2 1983/1984 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS2 1983/1984 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dO 1984/1985 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO 1985/1986 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.BD 1986/1987 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky