Ročníky v šk. roku 1985/1986

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Peter Snadík Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Mária Tesárová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S3 Dr. Anna Boďová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Ing. Viera Mensátorová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Ing. Ľubica Janovská Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Milan Šujanský Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia