Triedy učiteľa Ing. Viera Mensátorová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O 1971/1972 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO 1974/1975 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 1976/1977 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.S1 1979/1980 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 1981/1982 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O1 1985/1986 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.B 1988/1989 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C 1991/1992 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.AD 1992/1993 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B 1994/1995 Slaboprúdová elektrotechnika
IV.B 1998/1999 Oznamovacia technika
IV.A 2000/2001 Oznamovacia technika