Absolventi v šk. roku 1971/1972, trieda IV.O

spať na výber triedy
1. Bilka Jozef
2. Bim Anton
3. Boháč Dušan
4. Briestenský Anton
5. Buzna Zoltán
6. Daniš Miroslav
7. Gall Karol
8. Gordulič Ján
9. Herceg Milan
10. Hic Samuel
11. Hlinka Juraj
12. Hodža Igor
13. Hradský Branislav
14. Hron Pavol
15. Chrappa Karol
16. Jurík Ivan
17. Kaluš Eduard
18. Klobušník Ľubomír
19. Kuna 19. Daniel
20. Kuzma 20. Jozef
21. Levák František
22. Lučenič Marián
23. Macháčková Marianna
24. Marko Ľubomír
25. Nemček Ladislav
26. Piovarčiová Mária
27. Podstrelenec Ján
28. Rehák Michal
29. Ročkár Ján
30. Smolinský Peter
31. Strešňák Jozef
32. Szűcs Ernest
33. Šimko Ivan
34. Šipka Jaroslav
35. Špániková Ľudmila
36. Varga Ladislav
37. Veselý Pavol
38. Zelenák Milan
39. Zeman Pavol
40. Zjavka Miroslav
41. Čermáková Alena
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním