Ročníky v šk. roku 1971/1972

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Miron Zavacký Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Božena Škarpíšková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.eS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkdS Ing. Július Hora Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.M1 Ing. Eva Vanayová Meracia a automatizačná technika
IV.M2 Ing. Daniel Siváček Meracia a automatizačná technika
IV.O Ing. Viera Mensátorová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia