Absolventi v šk. roku 1971/1972, trieda V.dS

spať na výber triedy
1. Andrašovič Eduard
2. Bublánek Viliam
3. Cíbiková Helena
4. Dupák Július
5. Gažovič Pavol
6. Gergard Ján
7. Jamrich Peter
8. Kersten Gerhard
9. Khandl Ladislav
10. Khandl Peter
11. Kluvanec Milan
12. Kovár Pavol
13. Kovár Rudolf
14. Kučera Juraj
15. Lauko Jozef
16. Lintner Anton
17. Lužák Michal
18. Macháček Augustín
19. Malenka Ladislav
20. Matula Vladimír
21. Miezga Alojz
22. Nováček Rudolf
23. Peniak Jaromír
24. Sandtner Celestín
25. Svitek Viliam
26. Šefčík Štefan
27. Šimonovič Milan
28. Šorman Štefan
29. Vachaja Ján
30. Wicklein Karol
31. Žernovič Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním