Absolventi v šk. roku 1971/1972, trieda V.eS

spať na výber triedy
1. Auger Pavol
2. Bernátová Štefánia
3. Bugár Štefan
4. Čúzy Michal
5. Drímaj Jozef
6. Gašparovič Jozef
7. Gažo Milan
8. Granec Jozef
9. Luchár Štefan
10. Spusta Andrej
11. Vodnák Jozef
12. Žiak Samuel
13. Poláčk Milan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním