Triedy učiteľa Ing. Miron Zavacký

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S 1969/1970 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S1 1971/1972 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S1 1972/1973 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky