Absolventi v šk. roku 1972/1973, trieda IV.S1

spať na výber triedy
1. Andel Peter
2. Dovina Zdeno
3. Dunda Gustáv
4. Dvoran Dušan
5. Faktor Ján
6. Gálik Pavol
7. Heriban Jaroslav
8. Hoblík Štefan
9. Horváth Zoltán
10. Hupka Vincent
11. Kolenčiak Emil
12. Kubica Ľudovít
13. Mechura František
14. Mikloš Ľudovít
15. Milata Anton
16. Mišík Jaroslav
17. Modrovič Jaroslav
18. Moravec Milan
19. Najman Ján
20. Nižnanský Vojtech
21. Novák Jozef
22. Pečimon Jaroslav
23. Petrikovič Peter
24. Smotana Pavol
25. Sobota Stanislav
26. Somolay Zoltán
27. Sonnenschein Imrich
28. Spišiak Pavel
29. Szabó Ján
30. Šauša Jozef
31. Širan Pavol
32. Šteglík Ján
33. Tichý Milan
34. Tököly Anton
35. Valachovič Vladimír
36. Valášek Dušan
37. Vrabec Milan
38. Zachar Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním