Ročníky v šk. roku 1969/1970

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E1 Ing. Jarmila Dérerová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E2 Ing. František Šatan Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S Ing. Miron Zavacký Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dE1 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dE2 Ing. František Šatan Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkdS Viera Brimichová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.M1 Ing. Eva Vannayová Meracia a automatizačná technika
IV.M2 Ing. Daniel Siváček Meracia a automatizačná technika
V.eO Ing. Ferdinand Suchoň Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia