Absolventi v šk. roku 1969/1970, trieda V.eO

spať na výber triedy
1. Bánovský Jaroslav
2. Frátrič Tomáš
3. Havlík Štefan
4. Hladký Mikuláš
5. Korič Ervín
6. Levák František
7. Mináriková Mária
8. Veselý Karol
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním