Triedy učiteľa Ing. Jarmila Dérerová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E1 1969/1970 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.M2 1975/1976 Meracia a automatizačná technika
IV.O1 1979/1980 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia