Ročníky v šk. roku 1979/1980

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Viera Mensátorová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Jana Naschová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Ing. Jarmila Dérerová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Anna Boďová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Milan Šujanský Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia