Triedy učiteľa Jana Naschová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S2 1975/1976 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 1979/1980 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O2 1984/1985 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia