Absolventi v šk. roku 1975/1976, trieda IV.S2

spať na výber triedy
1. Baláž Štefan
2. Belas Jozef
3. Biro Jozef
4. Bokrošová Kvetoslava
5. Čapo Vladimír
6. Dostál Ľubomír
7. Drímajová Jarmila
8. Habala Vladimír
9. Huťťa Štefan
10. Klimek Zdenko
11. Korman Stanislav
12. Kovačovič Igor
13. Kožehuba Karol
14. Krchník Ľubomír
15. Libič Peter
16. Lukáč Ladislav
17. Merényi Rudolf
18. Mikolášik František
19. Miština Justín
20. Orešanský Pavol
21. Pado Peter
22. Pafčuga Marián
23. Pašiak Vladimír
24. Polák Jozef
25. Repka Ľubomír
26. Sládeček Štefan
27. Stanček Juraj
28. Tencer Jozef
29. Tóth Ľubomír
30. Valach Alexander
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním