Ročníky v šk. roku 1975/1976

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Anna Boďová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Jana Naschová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS1 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS2 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.M1 Ing. Eva Vannayová Meracia a automatizačná technika
IV.M2 Ing. Jarmila Dérerová Meracia a automatizačná technika
IV. Libuša Čulenová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Mária Tesárová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia