Absolventi v šk. roku 1975/1976, trieda IV.M1

spať na výber triedy
1. Bartoň Milan
2. Brunovský Dušan
3. Brutenič Jaroslav
4. Ernek Silvester
5. Fatrdla Zdenko
6. Feix Ján
7. Gerhát Štefan
8. Gőrner Róbert
9. Hvizd Vladimír
10. Jacko Vlado
11. Jakabovič Róbert
12. Kamenický Igor
13. Karlík Oliver
14. Kozel Igor
15. Krajčík Vladislav
16. Kralovič Milan
17. Madara Kamil
18. Okasa Ján
19. Okasa Jozef
20. Paseka Peter
21. Pauhof Peter
22. Pokrifka Pavol
23. Sládek Dušan
24. Surovka Marián
25. Šajti Karol
26. Škoda Ján
27. Štefánek Anton
28. Štrba Jaroslav
29. Šuba Igor
30. Tóth Jaroslav
31. Tóth Miroslav
32. Turzo Dušan
33. Vikukel Jaromír
34. Virsík Peter
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním