Triedy učiteľa Ing. Eva Vannayová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.M1 1969/1970 Meracia a automatizačná technika
IV.M2 1974/1975 Meracia a automatizačná technika
IV.M1 1975/1976 Meracia a automatizačná technika
IV.O3 1978/1979 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO 1980/1981 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 1981/1982 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO 1983/1984 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia