Ročníky v šk. roku 1983/1984

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Ing. Mária Tesárová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Milan Šujanský Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS1 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS2 Ing. Milan Šujanský Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Ing. Pavel Mádel Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Ing. Zuzana Sviteková Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Eva Vannayová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia