Absolventi v šk. roku 1983/1984, trieda IV.O2

spať na výber triedy
1. Bakan Dušan
2. Borárosová Eleonóra
3. Cikatricis Ľubomír
4. Drahová Jana
5. Feder Viktor
6. Filkasz Jozef
7. Háber Peter
8. Hrdlička Dušan
9. Hrudka Vladislav
10. Kállai František
11. Kolárik Peter
12. Komár Ivan
13. Kopernický Ivan
14. Kovarovič Boris
15. Kovarovič Roman
16. Kubečka Martin
17. Lelovič Jaroslav
18. Madarász Pavol
19. Morócz Adrián
20. Nemec Ján
21. Pálfy Peter
22. Planka Rudolf
23. Pomichal Jozef
24. Schweigerová Alica
25. Slučiak Tibor
26. Smeja Jozef
27. Staník Peter
28. Steinhübel Peter
29. Suchá Monika
30. Szabó Pavol
31. Šafáriková Oľga
32. Šubert Ivo
33. Takáč Peter
34. Tekula František
35. Trebatický Peter
36. Uher Ján
37. Vall Miroslav
38. Vladimír
39. Vančo
40. Veselský Jaroslav
41. Znamenáček Miroslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním