Absolventi v šk. roku 1983/1984, trieda IV.S1

spať na výber triedy
1. Blahová Monika
2. Bohunský Ervín
3. Boráros Ľudovít
4. Csóka Pavol
5. Daniš Jozef
6. Duháček Gabriel
7. Fiala Peter
8. Foltín Peter
9. Grúber Karol
10. Hasčáriková Oľga
11. Jakubík Vladimír
12. Kišac Jozef
13. Klepoch Peter
14. Karbelič Peter
15. Kőrős Jozef
16. Lappy Ladislav
17. Mekýš Oto
18. Mocko Štefan
19. Múdry Štefan
20. Osvald Róbert
21. Pauschek Alojz
22. Petrakovičová Miroslava
23. Raduška Henrick
24. Štefánik Stanislav
25. Švančara Ján
26. Takáč Peter
27. Vakonits Miroslav
28. Varga Zdeno
29. Vrábeľ Milan
30. Vrana Anton
31. Zeman Václav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním