Triedy učiteľa Ing. Pavel Mádel

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O2 1980/1981 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO 1982/1983 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O1 1983/1984 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.A 1987/1988 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.A 1989/1990 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C 1993/1994 Elektronické a oznamovacie zariadenia