Absolventi v šk. roku 1982/1983, trieda V.dO

spať na výber triedy
1. Burger Bohuslav
2. Čepička Alexej
3. Fenyvesi Michal
4. Grosser Ján
5. Guoth Jaroslav
6. Halás Benedikt
7. Ježík Kamil
8. Krajčovičová Dáša
9. Libárik Ladislav
10. Maceják Miroslav
11. Murár Ján
12. Olešanský Tibor
13. Rosa Jozef
14. Teslík Ján
15. Ukropec Ľubomír
16. Valovič Kliment
17. Žáková Viera Kráľovičová r.
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním