Ročníky v šk. roku 1982/1983

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 RNDr. Jaroslav Flimel Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Lubomír Ohera Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS1 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS2 Ing. Milan Šujanský Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Dr. Štefan Tvrdý Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Ing. Milan Šujanský Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Pavel Mádel Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia