Triedy učiteľa RNDr. Jaroslav Flimel

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S1 1982/1983 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.C 1989/1990 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B 1992/1993 Elektronické a oznamovacie zariadenia