Absolventi v šk. roku 1989/1990, trieda IV.C

spať na výber triedy
1. Ábela Martin
2. Adame Marek
3. Březovják Michal
4. Daráš Branislav
5. Duffek Peter
6. Dvorecký Marian
7. Hajdúch Radoslav
8. Haspra Róbert
9. Hollý Štefan
10. Hronský Milan
11. Jánošík Miloš
12. Jasenčák Ivo
13. Kapičák Oto
14. Kelemen Branislav
15. Klepoch Martin
16. Komár Miloš
17. Košťany Pavol
18. Miklenčič Peter
19. Mízner Miroslav
20. Sirota Peter
21. Szabó Peter
22. Žemľa Jozef
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním