Ročníky v šk. roku 1989/1990

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.B Ing. Ľubomír Ohera Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E RNDr. Jana Černáková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.AD Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A Ing. Pavel Mádel Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B Ing. Etela Jenisová Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C RNDr. Jaroslav Flimel Elektronické a oznamovacie zariadenia