Triedy učiteľa RNDr. Jana Černáková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E 1989/1990 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.C 1992/1993 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C 2017/2018 Elektrotechnika